• Pratite nas
Pantelić doo Kraljevo
Pantelić doo
Cara Dušana 23, Kraljevo
Average: 5 (1 vote)

Pantelić doo

O nama: 

Pantelić doo Fabrika stočne hrane, koncentrata i premiksa, hladnjača

Pantelić doo Fabrika stočne hrane

Na znanju i inovacijama zasnovan razvoj, okrenut novim tehnologijama, većem zapošljavanju visokobrazovanih kadrova te potpuno korišćenje resursa, optimalno korišćenje energije i očuvanje životne sredine su zajednički sadržalac koji Pantelić doo deli sa modernim trendovima poslovanja.

Pantelić doo je privatna kompanija koja se bavi proizvodnjom kvalitetne hrane za domaće životinje. Kontinuirani razvoj tehnologije, moderni automatizovani sistem proizvodnje stočne hrane i stalni porast prodaje, ključne su reči koje opisuju Pantelić doo. Jedinstven pristup tržistu gde je KVALITET NA PRVOM MESTU, predstavlja vodilju koju će kompanija slediti u budućnosti. Tradicija u proizvodnji, ali i praćenje svih modernih trendova u ishrani domaćih životinja, predstavljaju kombinaciju koja za farmere predstavlja partnera za sigurnu, zdravu i ekonomičnu proizvodnju.

Vlasnici Kompanije su Ivica i Miloš Pantelić, koji su u ovom poslu više od 20 godina kontinuirano. Sa njima na čelu Kompanija je usvojila bitne smernice za budućnost:

Vizija Pantelić doo

Postati vodeća i po kvalitetu prepoznatljiva kompanija na polju proizvodnje i prometa hrane za životinje u Srbiji i regiji.

Misija Pantelić doo

Obezbediti našim farmerima i saradnicima na terenu, kompetitivnu prednost kvalitetom smeša, u meri u kojoj će sebi osigurati sigurnu proizvodnju i profit.

Ko čini tim Pantelić doo

Pantelić doo je tim ljudi sa puno iskustva na polju proizvodnje stočne hrane. Stručnjaci naše kompanije imaju bogato iskustvo i kompetenciju kako u samom procesu proizvodnje tako i u davanju usluga farmama. Radi se o visokoobrazovanim kadrovima koji su podvrgnuti kontinuiranom usavršavanju i praćenju modernih trendova u proizvodnji hrane za životinje. U samom procesu proizvodnje su ispoštovani svi neophodni standardi.

Vrhunski proizvodi

Proizvod koji je nastao u Pantelić doo je napravljen od vrhunskih sirovina koje se redovno kontrolišu po svim kritičnim parametrima. Kompanija ima mogućnost skladištenja 25000 tona sirovina. Pored redovne kontrole, najbitnije sirovine se i termički obrađuju što hrani daje veću nutritivnu i higijensku vrednost. Fabrika stočne hrane ima automatizovan proces proizvodnje, a smeše proizvedene u ovom procesu se kontrolišu na Veterinarskom specijalističkom institutu u Kraljevu. Sledeći korak je još jedna kontrolna točka, a to je sopstvena laboratorija koja će povećati sigurnost u radu Pantelić doo.

Gotove smeše

Gotove smeše za ishranu domaćih životinja, su već pripremljene smeše koje se odmah mogu davati u ishrani životinja. Ove smeše u sebi sadrže sve neophodne sastojke koje gotove smeše trebaju da sadrže (žitarice, proteinska hraniva, minerale, vitamine, dozvoljene dodatke i specijalitete). Ove smeše se rade za sledeće vrste životinja:

  • Živina - za ishranu tovnih pilića, pilića u odgoju, koka nosilja, ćuraka, fazana
  • Svinje - za ishranu prasadi, priplodnih životinja, tovnih životinja
  • Goveda - za ishranu teladi, priplodnih životinja, tovnih životinja
  • Ovce i koze - za ishranu mlađih kategorija, priplodnih životinja, tovnih životinja
Dopunske smeše

Dopunske smeše za ishranu životinja, namenjene su farmerima koji u svojim domaćinstvima imaju dovoljno svojih žitarica. Mešanjem preporučenog i na deklaraciji jasno naznačenog odnosa žitarica i dopunske smeše farmer dobija gotovu smešu koja se takva može koristiti u ishrani životinja. U svom sastavu dopunska meša sadrži izvor proteina, minerale, vitamine, dozvoljene dodatke i specijalitete.

Predsmeše

Predsmeše za ishranu životinja, u svom sastavu imaju minerale, vitamine, dozvoljene dodatke i specijalitete. Da bi se dobila gotova smeša farmer mora da predsmešu doda u kombinaciju žitarica i proteinskih hraniva (sojina sačma,suncokretova sačma...). Predlog odnosa koji treba umešati jasno je naznačen na vrećama u kojima je predsmeša zapakovana.

Moderna hladnjača i farma pilića

Pantelić doo u svom sastavu ima još i:

  • Modernu hladnjaču u mestu Ratina pored Kraljeva. Postepeno postajemo prepoznatljivi i u tom segmentu kao kvalitetan otkupljivač voća
  • Aviprom 2011 je moderan kompleks farmi, na kojima se tovi veliki broj pilića koji završavaju na trpezama širom Srbije, a nalazi se u sastavu Pantelić doo
Telefoni: 

036 5862 322
036 5862 194
036 313 890
office@pantelic.rs

Slike: 
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 01
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 02
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 03
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 04
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 05
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 06
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 07
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 08
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 09
Pantelić doo Fabrika stočne hrane 10
Podeli: