• Pratite nas
Gradski zavod za gerontologiju Beograd
Kralja Milutina 52, Beograd
No votes yet

Gradski zavod za gerontologiju Beograd

O nama: 

Gradski zavod za gerontologiju Beograd

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje Beograd je specijalizovana zdravstvena ustanova koja je referentna za zdravstvenu zaštitu stanovništva sa 65 i više godina. Zavod je definisan kao zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena zaštita starih lica i sprovode mere za očuvanje i unapredjenje zdravlja i prevenciju bolesti ove populacione grupe, odnosno koja obavlja i delatnost kućnog lečenja i nege, palijativnog zbrinjavanja i rehabilitacije starih lica. Delatnost Zavoda uskladjena je sa zakonskom regulativom, i aktivnostima predvidjenim Nacionalnom strategijom o starenju, kao i sa svim ostalim relevantnim, medjunarodno priznatim, principima i strategijama u zaštiti starih.

Telefoni: 

011 2067 800
011 2067 817
ightc@beotel.rs

Prijem
011 2067 813
011 2067 834

Podeli: