• Pratite nas
Produkt BG Inženjering cover
Produkt BG Inženjering
Kralja Stefana Tomaša 2a, Batajnica, Beograd
Average: 4 (1 vote)

Produkt BG Inženjering

O nama: 

Produkt BG Inženjering Metalne konstrukcije, dilatacije i ležišta za mostove

Produkt BG Inženjering doo

Preduzeće Produkt BG Inženjering doo nastalo je prestruktuiranjem poslovne zadruge "Produkt" koja je u svom proizvodnom asortimanu imala pored ostalog i proizvodnju dilatacija, ležišta, slivnika, cevnih kompenzatora i antivibro elemenata, kao i čeličnih konstrukcija za mostove. Potrebom za užom specijalizacijom i podizanjem kvaliteta proizvoda, kao i boljeg pozicioniranja na tržištu, 2006. godine, deo tima iz "Produkta" prerasta u Produkt BG Inženjering doo preuzimajući kompletan know-how i komercijalno razvojnu dokumentaciju u trajno vlasništvo.

Razvojno tehnička-tehnološka dokumentacija je autorstvo Jovana Homšeka, diplomiranog inženjera koji je lično razvijao u kompaniji "Mostogradnja" iz Beograda u periodu 1971-1990. godine a nastavio u zadruzi Produkt u periodu 1990-2007. godine.

Ovo inženjersko i proizvodno preduzeće danas aktivno učestvuje u izradi proizvoda i pružanju usluga u izgradnji i sanaciji mostova:

 • dilatacione spojnice, asfaltne dilatacije, ležišta, slivnici, cevni kompenzatori i vibroizolatori, kao i delovi čeličnih konstrukcija za mostove i druge objekte u građevinarstvu
 • izolacije mostova, izrada industrijskih izolacionih podova, injektiranje naprslina mostova,
 • sanacije i revizije ležišta i dilatacija

 

Produkt BG Inženjering

Ležišta

Izrada i montaža svih vrsta ležišta, kao fleksibilnih deformabilnih oslonaca sposobnih da prime i raspodele opterećenja i pomeranja građevinskih objekata.

 • Elastomerna ležišta
 • Čelična POT i sferična ležišta
 • Elastomerna klizna
 • Specijalna ležišta
Dilatacione spojnice

Složeni uslovi u kojima će dilataciona spojnica raditi diktiraju i složenost konstrukcije same dilatacione spojnice, koja se kreće od jednostavnih stranica završetka kolovozne ploče do složenih kliznih, konzolnih ili makazastih konstrukcija slobodnih za kretanje u ravni ili prostoru.

 • Čelične sa zaptivnom trakom
 • Transflex moduli
 • Čelične spojnice
Asfaltne dilatacije

Ove spojnice u protpunosti zamenjuju mehaničke dilatacione spojnice, obezbeđena je fleksibilnost u svim pravcima i mogućnost primanja velikih opterećenja, potpuno su vodonepropusne, a materijal je dugotrajan i otporan na klizanje.

 • Aksijalna pomeranja AD
 • Radijalna pomeranja AZ zglobna
 • Armirana asfaltna dilatacija
Slivnici

Slivnici mogu biti liveni, vareni, sa procednom vodom, sa nastavkom.

Čelične konstrukcije
Cevni kompenzatori i vibroizolatori
 • Cevni kompenzatori
 • Vibroizolatori

Naše reference možete pogledati ovde.

Telefoni: 

011 3774 364
011 3774 365
office@produkt.rs

Slike: 
Produkt BG Inženjering
Produkt BG Inženjering
Produkt BG Inženjering
Produkt BG Inženjering
Produkt BG Inženjering
Produkt BG Inženjering
Produkt BG Inženjering
Produkt BG Inženjering
Podeli: