• Pratite nas
Krušik HK ad
Krušik HK ad
Vladike Nikolaja 59, Valjevo
Average: 4.5 (2 votes)

Krušik HK ad

O nama: 

Krušik HK ad proizvodi naoružanje i vojnu opremu, protivgradne sisteme, grebenaste sklopke i druge proizvode za civilni program

Krušik HK ad Valjevo

Krušik HK ad je holding kompanija, osnovana 22. februara 1939. godine, koja zapošljava 3150 radnika. Generalni direktor je Vladan Lukić. Delatnost kompanije obuhvata vojni i civilni program.

Vojni program
 • Minobacačke mine svih kalibara (razorne, dimne i osvetljavajuće), vođene i nevođene rakete (razorne i protivoklopne), avionske bombe, artiljerijska zrna, familija municije 40 mm, metkovi 82 mm, kumulativne mine, ručne bombe, protivtenkovske mine, upaljači i inicijalna sredstva
 • Remont municije za sva sredstva iz proizvodnog programa
 • Kontrolno - tehnički pregledi radi produženja veka upotrebe raketnih sistema
 • Transfer tehnologije i izgradnja fabrika za sve vrste sopstvenih proizvodnih programa
Civilni program
 • Krušikov protivgradni sistem
 • Električni detonatori
 • Kontejneri za skladištenje eksplozivnih materija
 • Grebenaste sklopke
 • Pištolj i kapsle za omamljivanje stoke
 • Tehnički delovi od Al i Cu legura
 • Tehnički delovi od termoreaktivnih smola
 • Izrada alata za preradu plastike, livenje, kovanje i dr
 • Usluga metrološke laboratorije
 • Usluge metaloprerade, termičke obrade i hemijske zaštite
Krušik Fabrika akumulatora

Fabrika akumulatora ima tradiciju proizvodnje pouzdanih, konkurentnih i visokokvalitetnih akumulatora i akumulatorskih baterija, dizajniranih prema naručenim specifikacijama naših kupaca u saobraćaju, vazduhoplovstvu i različitim industrijskim aplikacijama, dužu od pola veka.

Proizvodni program po tehnologiji
 • NI-CD AKUMULATOR TIP KPL
 • NI-CD AKUMULATOR TIP KPM
 • NI-CD AKUMULATOR TIP KPH
 • AG-ZN AKUMULATORI
Proizvodni program po nameni
 • VOJNA PRIMENA
 • ŽELEZNICA
 • ELEKTROPRIVREDA
 • BRODARSTVO
 • GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • NUŽNA SVETLA
 • SOLARNI PROGRAM
 • METRO

Proizvodnja se sastoji u mnogobrojnim tipovima Ni-Cd i Ag-Zn akumulatora i akumulatorskih baterija koje imaju primenu u brojnim oblastima. O svemu ovome detaljno se možete informisati na našem novom sajtu akumulatora www.krusik-fabrikaakumulatora.rs

Krušik Fabrika lovačke municije

Proizvodnja Fabrike lovačke municije je locirana nedaleko od sada matične kompanije HK Krušik ad u novim objektima sa modernom opremom koja ima godišnji kapacitet 50 miliona metaka.

U budućem vremenu plan nam je da paletu proizvoda lovačke municije proširimo kao i da uvedemo u serijsku proizvodnju lepezu municije posebne namene koju koriste specijalne jedinice policije i vojske. Kvalitet ove municije mora biti na nivou ostalih naših proizvoda iz namenskog programa kako je to definisano sertifikatima Integrisanih menadžment sistemima koje Krušik poseduje i to od dva sertifikaciona tela, Vojne kontrole kvaliteta Ministarstva odbrane Republike Srbije i SGS Societe Generale de Surveillance SA iz Švajcarske.

Tradicija kvaliteta Krušik HK ad

Holding korporacija Krušik ad je prepoznatljivo ime širom sveta među korisnicima sredstava koje proizvodi. Sedamdesetšest godina tradicije i preko 11 miliona prodatih sredstava u više od 60 zemalja sveta svrstavaju ga među lidere u proizvodnji naoružanja u ovom delu Evrope.

Krušik je uspostavio integrisani menadžment sistem čiji su delovi sertifikovani po ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 i SRPS ISO 17025:2005.

Strateški ciljevi Krušika su: proširenje asortimana proizvoda kroz uvođenje novih u proizvodnju, modernizacija postojećih proizvoda u skladu sa zahtevima tržišta, povećanje broja kupaca, povećanje efikasnosti i efikasnosti proizvodnje, održanje stalnosti kvaliteta koji je jedna od odlika po kome smo poznati u svetu, stalna usavršavanja kadrova, modernizacija opreme, uvođenje novih tehnologija, zapošljavanje mladih kadrova, usklađivanje procesa proizvodnje i proizvoda sa zahtevima zaštite životne sredine, stalno ulaganje u automatizaciju procesa i njihovo elektronsko praćenje.

Sajmovi i partneri

Holding korporacija Krušik jedna je od kompanija sa najdužom tradicijom učešća na domaćim i međunarodnim sajmovima. Početak predstavljanja fabrike na sajmovima poklapa se sa početkom rada prvog sajma tehnike 1956. godine u Beogradu. Za sve ove godine Krušik je učestvovao na preko 300 manifestacija u zemlji i svetu. Izgrađeni su partnerski odnosi sa brojnim firmama u zemlji i inostranstvu. Partneri od strateškog značaja za "Krušik" je Jugoimport SDPR i Vojska Srbije.

Krušik sa potencijalnim partnerima iz zemlje i sveta uspostavlja različite oblike saradnje od zajedničkog interesa i to:

 • Isporuka kompletnih sredstava ili delova sredstava iz svog proizvodnog programa
 • Zajednički nastup u prodaji sredstava na novim tržištima
 • Samostalni ili zajednički razvoj sredstava po zahtevu tržišta
 • Transfer proizvodnih tehnologija prodajom ili razmenom
 • Usavršavanje postojećih sredstava radi poboljšanja karakteristika po zahtevu korisnika

Ključne reči: elektrodetonatori, alati, odlivci, rakete, mine, protivgradni sistem, grebenaste sklopke, antipanik svetiljke, pištolj i kapisle, metrologija, metrološka laboratorija, metaloprerada, metaloprerađivači, termoplasti, lovački metak, akumulatori, lovačka municija, Krušik Valjevo Srbija

Radno vreme: 
Ponedeljak - Petak 07:00-15:00
Telefoni: 

Centrala + 381 14 223 121
Gen. dir. + 381 14 221 593
Mark. + 381 14 226 822
e-mail direktor@krusik.rs
e-mail promotion@krusik.rs
e-mail prodaja@krusik.rs
website www.krusik.rs

Slike: 
Krušik HK ad - Alati
Krušik HK ad - Električni detonatori
Krušik HK ad - Grebenaste sklopke
Krušik HK ad - KPGS Protivgradni sistem
Krušik HK ad - KSEM 500
Krušik HK ad - Metaloprerada
Krušik HK ad - Metrološka laboratorija
Krušik HK ad - Odlivci
Krušik HK ad - Pištolj i kapsle za omamljivanje stoke
Krušik HK ad - Obrada plastičnih delova
Krušik HK ad - Akumulatori
Krušik HK ad - Lovačka municija
Podeli: