• Pratite nas
Home Box doo
7. Jula 24, Niš
Average: 3 (1 vote)

Home Box doo

O nama: 

Ugradnja krovnih konstrukcija, hidroizolacija

Home Box doo Niš

Home Box doo je osnovan 2000. godine. Zamišljen je kao mala porodična kompanija sa malim brojem lojalnih zaposlenih. Danas kompanija nastavlja da radi pod istim uslovima i prati istu prvobitnu ideju. U samom početku kompanija se pozicionira na tržištu kao trgovačka firma koja se bavi prodajom građevinskog materijala (najčešće potrebni materijali za hidro i toplotnu izolaciju). 2003-će. godine formiran je tim sastavljen od stručnih radnika za ugradnju hidroizolacijonih materijala sa namerom da se bolje predstave materijali koji se prodaju u tržištu Srbije.

Uvidevši da na tržištu Niša ne postoji dovoljno kvalifikovanih radnika i specijalizovanih kompanija koje rade ugradnju hidroizolacije, kompanija se razvila u tom pravcu, a do 2005. godine to je postala dominantna aktivnost u kompaniji. Broj zaposlenih varira u zavisnosti od obima radova, u rasponu od 8-10 specijalizovanih hidroizolatera stalno uposlenih i identični broj pomoćnih radnika koji se angažuju na osnovu kratkoročnih ugovora. Od 2017. najveći deo matrijala koji koristimo je iz palete proizvoda kompanije MAPEI ITA.

Pvc Hidroizolacija

PVC (polivinil­hlorid) je danas jedna od najviše korišćenih termoplastičnih hidroizolacija. Proizvodi se postupkom polimerizacije monomera vinil hlorida, pri čemu nastaje gas iz reakcije etilena sa kiseonikom i hlorovodoničnom kiselinom. Ta reakcija daje zasićenu i visoko inertnu hemijsku vezu.

Proizvodnja se vrši po jednom od tri poznata postupka (kalendiranje, ekstrudiranje i premazivanje). Postoje tri tipa sintetičkih folija: neojačane, lagano ojačane vlaknima ili tkaninama koje deluju kao ojačanje, i folije ojačane staklenim i/ili poliesterskim vlaknima ili tkaninama. Neojačane folije se proizvode kalendiranjem ili ekstrudiranjem. Ojačane folije mogu da se proizvode laminiranjem dva sloja neojačane folije sa slojem ojačanja između njih.

Bitno svojstvo je otpornost na industrijske zagađivače, razvoj bakterija i ekstremne vremenske uslove.

Bitumenska hidroizolacija

Bitumenske trake se sastoje iz osnovnog sloja, pretežno poliestarskog filca određene površinske mase, na koji je naneta modifikovana bitumenska masa. Modifikatori bitumena su razni polimeri (termoplastičnih ili termoelastičnih osnova) - APP, SBS, APAO i drugi ili ponekad i kombinacije navedenih materijala. Bitumenske trake za koje je predviđena ugradnja zavarivanjem po pravilu moraju biti debljine 4 ili 5 mm. Bitumenske hidroizolacione trake za zavarivanje su jedine koje je moguće "dimenzionisati". Samim tim treba napomenuti da izbor odgovarajućeg tipa hidroizolacije (koja je jednoslojna ili dvoslojna) zavisi od utvrđenog uticaja vode odnosno vlage u zemljištu.

Polimercementna hidroizolacija

Voda, u tečnom obliku ili u vidu pare, je najdestruktivniji od svih vremenskih uslova za objekte izgrađene od materijala kao što su beton, opeka i prirodni kamen. Tehnike hidroizolovanja stoga moraju sačuvati integritet, funkcionalnost i korisnost strukture u celom njenom životnom veku. Kako bi se eliminisali svi mogući uzorci prodiranja vode, spoljašnji zidovi, krov i podrum zgrade moraju biti u potpunosti pokriveni sa hidroizolacionim materijalima. Sve hidroizolacione mere moraju biti deo celog sistema odbrane od vode i moraju delovati kao jedan sistem kako bi bile efikasne u sprečavanju ulaska vode u objekat.

Ukoliko jedna komponenta sistema propadne ili ne vrši u potpunosti interakciju sa ostalim delovima, može da se pojavi prodor vode. Moguća oštećenja, propadanja i nepotrebne popravke delova objekata mogu biti izbegnute kontrolom podzemnih voda, kišnice i površinskih voda, kao i transporta vlage u obliku vodene pare.

Tradicionalni zaptivni i hidorizolacioni sistemi uključuju bitumenozne materijale, plastične vodootporne folije i metalne trake za unutrašnju i spoljašnju primenu. Pored ovih sistema, proizvodi na bazi reaktivnih smola, disperzija, pasta i cementnih vodootpornih membrana se sada naširoko koriste za zaptivanje i zaštitu spoljašnjih strana objekata i konstrukcija protiv dejstva vode i vlage.

Cementne hidroizolacione membrane se uspešno koriste za zaštitu širokog spektra objekata i konstrukcija izloženih bilo periodičnom ili dugoročnom kvašenju, niskom hidrostatičkom pritisku i, u kombinaciji sa odgovarajućim inženjeringom, čak i visokom hidrostatičnom pritisku. Cementne membrane se koriste za hidorizolaciju vlažnih soba i rezervoara za vodu i, zbog svoje odlične otpornosti na vremenske uslove, takođe i za spoljašnju površinsku zaštitu.

Tipična primena je zaptivanje i hidroizolacije terasa, podrumskih zidova, cisterna, bazena, zidova i podova u vlažnim sobama kao što su toaleti i kupatila. Pored toga, fleksibilne cementne hidroizolacione memrane se često koriste kao zaštitni površinski premaz za konstruktivni beton ili radi zaštite konstrukcije objekata od agresivnih hemikalija.

Radno vreme: 
08:00-16:00, Subota 08:00-12:00
Telefoni: 

018 514 338
homebox20@gmail.com

Ivana Milutinovića 24
069 4161 000

Podeli: