• Pratite nas
Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograd
Ustanička 64/I sprat, Beograd
No votes yet

Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograd

O nama: 

Osnovan je 13. februara 2013. godine, na osnovu odluke Skupštine grada Beograda kao ustanova javne službe, radi pružanja usluga u oblasti razvoja socijalnog preduzetništva i opšte socijalne zaštite

Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograd

Ciljne grupe korisnika Centra su osobe sa velikim poteškoćama u zapošljavanju, marginalizovane i socijalno ugrožene kategorije stanovništva na teritoriji Beograda kao i socijalna preduzeća i preduzetnici.

Delatnosti Centra se ogledaju u:

  • Podizanju svesti o značaju socijalnog preduzetništva, stvaranje podsticajnog ambijenta za profesionalnu i društvenu uključenost korisnika Centra
  • Promociji inkluzije socijalno ugroženih društvenih grupa kroz socijalno preduzetništvo
  • Podršci radnoj aktivaciji korisnika
  • Izradi i učešću u programima i projektima za razvoj socijalnog preduzetništva i socijalnih preduzeća
  • Praćenju i implementaciji najboljih praksi iz uporednih stranih modela razvoja i podsticanja socijalnog preduzetništva
Telefoni: 

011 3342 337

Podeli: