• Pratite nas
Dom učenika srednjih škola Niš cover
Dom učenika srednjih škola Niš
Kosovke Devojke 6, Niš
Average: 5 (1 vote)

Dom učenika srednjih škola Niš

O nama: 

Dom učenika srednjih škola Niš pruža domski smeštaj, ishranu i vaspitni rad, kulturni i sportski život učenika

Dom učenika srednjih škola Niš

Dom učenika srednjih škola u Nišu je vaspitno obrazovna ustanova u kojoj se obezbeđuju: smeštaj, ishrana i uslovi za učenje i realizaciju obrazovnih i vaspitnih aktivnosti i sadržaja, zabavni i sportski život za učenike koji pohađaju školu van njihovog mesta boravka.

U dva objekata koji su locirani u gradu, tokom školske godine smešteni su redovni učenici niških srednjih škola koji nemaju prebivalište u Nišu. Usluge u okviru osnovne delatnosti ustanove koristi po konkursu 305+32 učenika, od kojih značajan broj pohađa neku od škola za deficitarna zanimanja. Za vreme praznika i raspusta, kada učenici ne borave u domovima, objekti se stavljaju u funkciju smeštaja organizovanih grupa, a neki od njih su organizovani kao „hosteli".

Programska služba osmišljava i organizuje različite sportsko - rekreativne, kulturno - obrazovne i zabavne programe kako za učenike, tako i za druge korisnike objekata. Bavi se propagandom i marketingom i popunjava sve raspoložive kapacitete Doma.

Dom učenika srednjih škola Niš

Dom učenika u Nišu, od osnivanja do danas, u lokalnoj zajednici bio je prisutan i afirmisan u meri koja je uslovljena:

  • ciljevima vaspitno - obrazovnog rada
  • koncepcijskim promenama društva u odnosu na ove ustanove
  • realnim potrebama i interisima konkretne sredine
  • funkcionalnog stanja unutar same ustanove i dr.

Kao jedan od najstarijih domova u Srbiji, sa jedinstvenom i bogatom istorijom, Dom je bio poznat i afirmisan u Nišu kao Engleski dom. Skoro da nije bilo prosečno obaveštenog nišlije koji nije znao sedište i delatnost Doma. A bilo je i perioda kad se u lokalnoj zajednici na Dom gledalo kao na ustanovu koja, obzirom da smešta učenike s područja drugih opština, nije bio predmet interesovanja lokalne vlasti, odnosno lokalna vlast je upućivala na opštine iz kojih su dolazili učenici. To su periodi kad je, malo ko u Nišu znao za Dom, za njegovu delatnost. U lokalnoj zajednici Dom je često identifikovan kao ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja (umesto Doma"Duško Radović") ili ustanova za smeštaj dece sa problemima u razvoju i ponašanju ("Zavod za vaspitanje dece i omladine", Ustanove"Mara" i dr.).

Poseban impuls u afirmaciji Doma kao ustanove institucionalnog obrazovanja i vaspitanja, dao je novi Zakon o učeničkom i studenskom standardu i aktuelni Program vaspitnog rada u domovima, zasnovan na modernom konceptu vaspitanja i savremenom pristupu pojmovima društvenog interesa. Uz to, finansiranje učeničkog standarda je stabilno, a poboljšanje kvaliteta učeničkog standarda vidljivo. Dom učenika je stalno otvoren za saradnju i činio je deo lokalne i šire zajednice, o čemu govore brojne posete lokalnih, republičkih, ali i inostranih gostiju. Prema dostupnim dokumentima, Dom su posećivali: kneževi, ministri prosvete, ambasadori i izaslanici Vlade Velike Britanije, predstavnici i predsednici Skupštine grada Niša, resorni funkcioneri grada i drugi visoki i uvaženi gosti. Učenici i vaspitači doma su bili gosti prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i princeze Katarine.

Dom ima kontinuiranu, uspešnu saradnju sa državnim organima i institucijama, sa Studentskim centrom, Studentskim kulturnim centrom, sa zdravstvenim, dečijim, prosvetnim i sportskim ustanovama. Sa Crkvom Sv. Pantalejmon, koja je poklonila zemljište za izgradnju „Engleskog doma", saradnja se odvijala u različitom stepenu, u zavisnosti od istorijskih odnosa vlasti i Crkve. U poslednjoj deceniji saradnja Doma sa Crkvom je dobra i odvija se kroz više aktivnosti. Dom ostvaruje uspešnu saradnju i sa lokalnim privrednim preduzećima, preduzetnicima, bankama i dr. u brojnim aktivnostima i pomoći koju pružaju Domu.

Pogledajte GoogleMaps / Facebook

Telefoni: 

018 4212 051
018 4575 833
domucenikanis@gmail.com

Slike: 
Dom učenika srednjih škola Niš
Dom učenika srednjih škola Niš
Dom učenika srednjih škola Niš
Dom učenika srednjih škola Niš
Dom učenika srednjih škola Niš
Dom učenika srednjih škola Niš
Dom učenika srednjih škola Niš
Dom učenika srednjih škola Niš
Dom učenika srednjih škola Niš
Dom učenika srednjih škola Niš
Podeli: