• Pratite nas
DIJ Audit doo Beograd
DIJ Audit doo
Dimitrija Tucovića 119b, Beograd
Average: 4 (1 vote)

DIJ Audit doo

O nama: 

DIJ Audit doo Revizija, procena vrednosti kapitala i imovine, poreski i finansijski konsalting

DIJ Audit doo Beograd

Preduzeće za reviziju DIJ Audit doo, Beograd je osnovano 27.09.2005. godine od strane Ibolje Davidović i Jagode Jovanović (akronim D I J). Znanje i višedecenijsko iskustvo u privredi ključni su faktori za formiranje uspešnog tima kao i stručnog odnosa sa klijentima. Naše društvo više od deset godina pruža najbolje usluge u području revizije i poslovnog konsaltinga, pri čemu smo u potpunosti posvećeni kvalitetu, integritetu i nezavisnosti, a tako će nastaviti i u budućnosti i na taj način zadržati poverenje i poštovanje klijenata i poslovnih partnera.

Revizija finansijskih izveštaja

Naša pretežna delatnost je revizija finansijskih izveštaja. Reviziju obavljamo “po meri“ (tailored audit) sa ciljem da odgovori na različite zahteve i pruži optimalnu vrednost poslovanju svakog pojedinačnog preduzeća. Pored toga vršimo i usluge revizije poslovanja, posebne revizije o vrednostima i uslovima sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, procene vrednosti kapitala i imovine, poreskog i finansijskog konsaltinga.

DIJ Audit doo Beograd

Potrebna Vam je revizija?

Nudimo najbolje usluge koje imaju za cilj da se poveća pouzdanost, smanje rizici i na adekvatniji način sagledaju finansijske informacije u procesu donošenja esencijalnih i svakodnevnih poslovnih odluka. DIJAUDIT Revizija Beograd je spremna da odgovori na svaki Vaš zahtev i potrebu u vezi usluga u okviru svojih nadležnosti i delatnosti, bilo da je u pitanju obveznik revizije finansijskih izveštaja, ili se iz bilo kojih drugih informacionih zahteva i potreba ukaže neophodnost, da se putem izveštaja nezavisnog revizora poveća pouzdanost finansijskih informacija koje se kreiraju, izdaju ili obelodanjuju.

Knjigovodstvene usluge
 • Robno i finansijsko knjigovodstvo
 • Vođenje registra osnovnih sredstava
 • Evidentiranje finansijskih transakcija
 • Knjiženje u skladu sa MRS/MSFI
 • Obrada dokumentacije za izveštajni paket
 • Izrada i kontrola mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa
 • Usklađenost sa lokalnim računovodstvenim standardima i propisima
 • Sastavljanje poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa važećim zakonima
Obračun zarada
 • Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade zaposlenih
 • Obračun naknada zarada, troškova i drugih primanja
 • Izrada mesečnih i godišnjih obračunskih listića i odgovarajućih poreskih prijava
 • Komunikacija sa nadležnim institucijama, Poreskom upravom i fondom za socijalno osiguranje
 • Prijava i odjava zaposlenih kod državnih organa
 • Obaveštavanje o svim izmenama u zakonskoj regulativi koja se tiče isplata
Izrada finansijskih izveštaja
 • Bilansa stanja
 • Bilansa uspeha
 • Statistički aneks
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Napomene uz finansijske izveštaje
Poresko savetovanje

Vršimo podršku poslovanju klijenata kako bi se maksimalno optimizovale poreske obaveze. Naše usluge obuhvataju poresku optimizaciju, savetovanje u vezi sa porezom na dodatnu vrednost, porezom na dobit, porezom na dohodak, porezom po odbitku, kao i pripremu i podnošenje poreskih prijava.

Pogledajte GoogleMaps

Radno vreme: 
08:00-16:00
Telefoni: 

011 2424 869
011 2402 482
063 455 182
063 455 395
063 455 160
063 455 417
dijaudit@mts.rs

Podeli: